پرش به محتوا

تعمیر تجهیزات ابزار دقیق نفت و گازی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت (PEDEC) / سروک آذر (SAED)

برند تامین شده: Spriano

نام تجهیز: ابزار دقیق

سال انجام: 1399

پروژه های مرتبط